Речник - определение

Речникът е списък от думи с техните значения (тълковен речник) или списък от думи със съответстващите им думи на друг език (двуезичен речник) или на други езици (многоезичен речник).

В някои езици една и съща дума може да се употребява в различни форми, но в речниците като заглавна дума присъства само една форма, приета за основна. Много речници дават информация и за произношението,граматикатапроизводните думиисторията или етимологията на основната дума, както и препоръки за употреба, примери във фрази и изреченияилюстрации. Речниците са най-често книги, но могат да бъдат и в електронен вид. източник:bg.wikipedia.org/

{START_COUNTER}